Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych w trakcie:

 • odwiedzania i korzystania ze strony internetowej https://projektmakramy.pl/;
 • odwiedzenia lub śledzenia fanpage Projekt Makramy na Facebooku lub Instagramie;
 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym Projekt Makramy na https://projektmakramy.pl/

przez Wiktorię Muszkieta, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Projekt Makramy Wiktoria Muszkieta z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Świętokrzyska 57/5, 50-327, Wrocław, NIP: 8992678139.

Jako administrator Twoich danych osobowych odpowiadam za ich bezpieczeństwo, poufność i zgodność wykorzystania z prawem. Dane osobowe przekazywane mi przez Klientów przetwarzam w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Projekt Makramy?

1. Zakres Twoich danych jakie są zbierane i przetwarzane przez Projekt Makramy uzależniony jest przede wszystkim od zakresu usług, z których korzystasz oraz wyrażonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu dokonania zakupu lub rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

- dane użytkownika/zamawiającego – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres;

- dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu (w przypadku, gdy odbiorca jest inną osobą niż zamawiający);

- login oraz hasło, utworzone przez użytkownika (tylko w przypadku rejestracji).

3. W przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT zobowiązany jest ponadto do określenia firmy oraz podania NIP.

4. W celu korzystania z usługi Newslettera użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Newsletter będzie kierowany

5. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Sklepu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

 

Dostęp do bazy danych osobowych mogą mieć:

Przekazane dane osobowe w związku z:

 1. odwiedzeniem i korzystaniem ze strony internetowej https://projektmakramy.pl/ mogą zostać ujawnione:
 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 1. śledzeniem fanpage Projekt Makramy na Facebooku lub Instagramie:
 • operatorom portali społecznościowych;
 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 1. dokonaniem zakupów w sklepie internetowym Projekt Makramy:
 • podmiotom obsługującym płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
 • podmiotom świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Projekt Makramy;
 • doradcom prawnym i konsultantom obsługujący Projekt Makramy w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

Nie ujawnimy danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Każdy Klient, który przekazał mi swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego albo pod adresem e-mail: projektmakramy@gmail.com.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeżeli zdecydujesz się śledzić fanpage Projekt Makramy na Facebooku lub Instagramie lub zapiszesz się do mojego Newslettera Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak pozostajesz obserwatorem mojego fanpage lub jesteś zapisany do Newslettera.

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w Moim sklepie Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało przez Ciebie ostatnie zamówienie.

 

Pliki Cookies

Mój Sklep posługuje się technologią plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 

Łącza zewnętrzne

1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania przez Państwa witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy/aplikacji/wtyczek zamieszczonych na stronie Sklepu, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Państwa temat. 

2. Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności. 

 

Bezpieczeństwo

1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania ze Sklepu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.

4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania ze Sklepu.